Само този, който знае истината, може да лъже

Откриваща реч на Александър Христов, председател на БАПРА, на ПР форума “Печелившата истина: нови възможности“

Колеги, ние сме тук, защото вярваме, че честната и отговорна комуникация ще завладее света, докато лъжата успее да си избърше калните ботуши. Тук сме, защото знаем, че професията, към която толкова гордо принадлежим, дава онази сила, променяща бизнеса и света към по-добро. И благодарение на силата, която притежаваме да управляваме информацията, прави отношенията между хората по-стойностни, а спойката между тях по-силна.

И така, добре дошли на всички, които след една проклета пандемична пауза отново са събираме на вдъхновяващ дискусионен ПР форум, организиран от БАПРА и с доста представително участие на авторитетни български и международни специалисти. Посветихме този форум на истината – и в частност на печелившата истина и на новите възможности, които тя предоставя. Направихме го в момент, когато на километри от нас един агресор разпалва реална война, по кошмарен начин съчетана с информационна  – а както знаем, във всяка една война първата жертва е точно истината. Всъщност, това прави отговорността на нас, ПР специалистите по света, още по-голяма.

Няколко думи за истината.  В живота си често употребяваме изразите „жестока истина“ и „благородна лъжа“, и както Карел Чапек казва, може би причината за това е многото натрупан горчив опит с истината, поради което тя от време на време започва да има и леко незавидна репутация. Но той също така казва, че е хубаво, когато истината се определя от действителността, но още по-хубаво ще бъде, ако действителността се определяше от истината. И че най-добри са тези истини, от които действителността може да стане по-добра.

Ние, ПР специалистите, знаем, че само добре разказаната истина може да допринесе за това организациите и хората да бъдат вечнозелени или да ги направи легендарни. Владеем силата на думите, управляваме каналите, правим наистина въздействащи кампании, както се видя на церемонията по награждаването на BAPRA Bright Awards. И когато насочваме всички тези супер сили в правилната посока, се случват чудеса. Нещо повече, ние можем да открием истината, дори и да е затрупана под тонове баластра, и да я разкажем добре. Защото само този, който знае истината, може да я прикрива. Може да лъже.

Само този, който знае истината, може да лъже.

Няколко думи за технологиите. Те са нашият естествен съюзник, те са тези, с които отдавна сме направили коалиция и няма нито една причина да се опитваме да я поставяме под въпрос. Технологиите ни помагат да научим истината за едно или друго нещо и за да може тя да достигне до възможно най-голям брой хора. И въпреки дискусиите, свързани със заплахи от това какво ще направи изкуствения интелект с работата ни, ние, ПР специалистите, сме едни от най-малко стреснатите на тази планета. Защото владеем силата на технологиите и защото знаем, че най-голямата заплаха пред нашата комуникационна индустрия не е изкуствения интелект, а естествения мързел. И технологиите ще продължават да играят огромна роля в живота ни, но те не могат да имат поне две неща, които имаме ние и които са в основата на великите кампании – вдъхновение и ентусиазъм.

Няколко думи за печелившата истина. За мен едно от ключовите предизвикателства пред ПР в близките години ще продължава да бъде измеримостта на резултатите. Всичко ново, което навлиза като практики, изискванията, които поставя дигитализацията, ще ни карат все повече да работим за постигането на устойчиви комуникационни резултати. И това ще повлияе на имиджа на професията по най-добрия начин, ще ни постави на масата, където се взимат големите решения – ако вече не сме там.

Смятам, че в основата на постигането на устойчиви комуникационни резултати е именно печелившата истина. На края на днешния форум със сигурност ще сме по-наясно каква е тя, но мисля, че нейната фигура може да бъде видяна и сега. Тя е тази, която прави бизнеса и обществото по-добри в дългосрочен план, дори и краткосрочните позитиви да са невидими или никакви. Съвършенството в професията ни означава да комуникираш факти, да го направиш по най-добрия начин, да знаеш какъв резонанс ще предизвикат в обществото и да носиш отговорността за това. Тя означава и да знаеш как комуникациите допринасят за едно по-добро общество и да взимаш предвид това в кампаниите, които създаваш. И това е една от големите нови възможности, които са на хоризонта и която трябва да сграбчим час по-скоро.

Ще бъде ден, когато комуникациите ще местят планини. И кога този ден ще настъпи, кога ще се съмне, зависи само от нас.

А сега, пожелавам успех на ПР форума и нека всеки от нас да си вземе по едно или няколко неща от него, които ще ни помогнат да променим света към по-добро.