Талантът да задържиш талантите

Проектът е реализиран с техниката LEGO Serious Play по идея на Василиса Иванова и Николай Тинков

Рекламната индустрия в България страда от липса на време за разработване на работещи идеи и на средства за реализирането им и за възнаграждения на специалистите. Това създава пречки пред задържането и развитието на талантите. Върши се твърде много работа за прекалено кратки срокове, а това има потенциал да окаже негативно влияние върху бизнеса като цяло.

Това са част от изводите от проекта „Талантът да задържиш талантите или как рекламната индустрия да стане отново привлекателна за младите“. Проектът протече на две вълни, в първия се включиха мениджъри от рекламни агенции, а във втория – представители на талантите – старши и по-младши специалисти в рекламни агенции.

И мениджърите, и талантите ясно осъзнават проблемите в индустрията и факта, че те са общи. Има желание за по-често иницииране на професионални срещи между агенциите, на които участниците да могат да обсъждат и търсят решения на проблемите, които срещат. При работодателите има очаквания тази роля да се изпълнява от БАКА, като считат, че към момента това не се случва, а проблемите само се натрупват.

Като важно предизвикателство e отбелязано и това, че работата е разпределена върху малко хора, понякога с недостатъчно опит. Талантите се налага бързо да се гмуркат в проектите, което не им дава възможност да се задълбочат и да развият стратегически идеите. Работодателите отбелязват заплащането като един от водещите фактори при задържането и развитието на хората, докато – впечатляващо – при талантите това стои на доста по-заден план. Тук ясно изпъква нуждата от коучинг, менторство и обучение, което да гарантира дългосрочни резултати.

Използваният метод Lego Serious Play е техника, която подобрява решаването на проблеми в екип. Използвайки зрителни, слухови и кинестетични умения, методът повишава способността на участниците да учат и слушат, и служи като споделен език, независимо от културата или положението им.

Целия report вижте тук